Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Bestellingen.

2.2 De Overeenkomst komt tot stand zodra de Klant op de knop Bestellen en afrekenen klikt op het op de Website.

2.3 Buntastic Burgers faciliteert slechts het bestelproces, maar is geen partij bij de Overeenkomst.

2.4 Voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst is vereist dat de Klant de juiste gegevens invult bij het invoeren van de Bestelling. De Klant dient Buntastic Burgers zo snel als mogelijk te informeren bij incorrect verstrekte informatie.

Artikel 3 Betaling

3.1 Bij het tot stand komen van de Overeenkomst de Klant verplicht een betaling te voldoen aan Buntastic Burgers.

3.2 Betaling is voorafgaand aan de bezorging mogelijk op de Website. Contante betaling bij bezorging is niet mogelijk. Bij afhalen is het alleen mogelijk om met pin te betalen.

3.3 Eventuele kortingen moeten tijdens het bestellen gemeld worden door het invoeren van een kortingscode. Buntastic Burgers hoeft geen korting te verstrekken als een klant geen code op de website heeft ingevoerd.

3.4 Buntastic Burgers maakt geen gebruik van cadeaukaarten. Deze kunnen, in welke vorm dan ook, niet worden toegepast in onze vestigingen.

Artikel 4 Annulering

4.1 In verband met de beperkte houdbaarheid van de producten van Buntastic Burgers, kunnen Overeenkomsten niet door de Klant worden ontbonden. Nadat de bestelling is verzonden kan de Klant de bestelling niet meer annuleren.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechtenrechten met betrekking tot de Website waaronder merkrechten, domeinnamen, handelsnamen, aanduidingen, logo’s, reclameslagzinnen en al alles wat daaronder valt in de ruimste zin van het woord behoren toe aan Buntastic Burgers.

5.2 Zonder nadrukkelijke toestemming van Buntastic Burgers is het niet toegestaan niet om materiaal van de Website, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

Artikel 6 Klachtenregeling

6.1 Klachten over de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst kunnen worden gemeld bij Buntastic Burgers via het op de website genoemde telefoonnummer.

6.2 Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan daarvan een melding worden gemaakt buntastic_burgers@hotmail.com. Wij doen er alles aan om jouw klacht zo snel als mogelijk alsnog te verhelpen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De totale aansprakelijkheid van Buntastic Burgers, is beperkt tot een vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de Bestelling.

7.2 De aansprakelijkheid van Buntastic Burgers voor indirecte schade zoals gevolgschade of winstderving is uitgesloten.

Artikel 8 Geschillen

8.1 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement Amsterdam.